[1]
Hardin, S.D. 2019. PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies. 4, 2 (Dec. 2019), 147-170.