(1)
Hardin, S. D. PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies 2019, 4, 147-170.