Hardin, S. D. (2019). PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies, 4(2), 147-170. Retrieved from http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/321