HARDIN, S. D. PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies, v. 4, n. 2, p. 147-170, 31 Dec. 2019.