Hardin, Suhardin Din. 2019. “PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN”. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies 4 (2), 147-70. http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/321.