Hardin, S. D. (2019) “PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN”, AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies, 4(2), pp. 147-170. Available at: http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/321 (Accessed: 28March2020).