[1]
S. D. Hardin, “PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN”, AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies, vol. 4, no. 2, pp. 147-170, Dec. 2019.