Hardin, S. D. “PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN”. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies, Vol. 4, no. 2, Dec. 2019, pp. 147-70, http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/321.