1.
Hardin SD. PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN: PENGARUH SIKAP MODERASI DAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM TERHADAP WAWASAN KEBANGSAAN. AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies [Internet]. 2019Dec.31 [cited 2020Mar.28];4(2):147-70. Available from: http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan/article/view/321